Previous
Next
آخرین اخبـار

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!

Read More »
فراخـوان ها

طراحی کتاب دیجیتالی

دومین مجمع عمومی انجمن مجسمه سازان آذربایجان شرقی

عضوگیری کمیته های انجمن مجسمه سازان آذربایجان شرقی،

اولین نمایشگاه گروهی اعضای انجمن مجسمه سازان استان آذربایجان شرقی

کمیـته ها

به زودی

هیئت موسس
محمد حسن رضا زاد
رضا قنادیان
داود مستوفی زاده فراهانی
حسین فلاح عدل
یوسف عباس زاده
مژگان ترابی
هیئت مدیره
مژگان ترابی
حسین فلاح عدل
ام کلثوم احمدی
حبیب تقی پور
ارتباط با ما
ارتباط با انجمن